Monday, July 5, 2010

Air liur anjing

Kenapa air liur anjing najis?
Kenapa begitu? Bukankah anjing merupakan haiwan yang terdekat dengan bangsa manusia, amat setianya, bahkan bersedia mati untuk tuannya?”
“Walaupun ini tergolong sebagai sebuah ‘cerita’, kisah  ini terjadi sebelum masa malaikat dan iblis diperintahkan untuk sujud pada Adam as yang telah dihidupkan (ditiupkan roh), ketika itu iblis menolak untuk sujud.
Pada masa pra penciptaan Adam, Allah memerintahkan empat malaikat Muqarrabuun, iatu Jibril, Mikail, Izrail dan Israfil, untuk mengumpulkan empat unsur fizik bahan penciptaan alam material / alam mulk (tanah, api, air dan udara) dari tempat-tempat tersuci, untuk dijadikan sebagai Adam as. Lalu Allah membentuk ‘adunan’ jasad Adam dalam posisi terlentang, masih berbentuk tanah. Pada saat itu, karena belum ditiupkan ruh kepadanya, adunan berbentuk manusia ini belum hidup. Pada masa ini, sebagaimana adam adalah ‘prototaip’ manusia, semua haiwan dan tumbuhan sudah ada ‘prototaip’nya  di surga.
Melihat adunan tanah itu, Iblis membaca rencana Allah untuk menciptakan manusia. Dia demikian cemburu, dan didatangilah adunan tanah ini, iblis meludah kepadanya. Ludah iblis ini jatuh pada titik di mana terletak pusat kita sekarang.
Kerena hal ini, maka marahlah Allah (tetapi belum sampai ketahap murka, murkaNya ketika iblis menolak untuk sujud sehingga iblis dikutuk) kepada Iblis, dan diusir-Nya iblis dari ‘wilayah surga’, iblis tertahan dimuka gerbang surga. Lalu ia mencari akal, bagaimana untuk memasuki surga, kerana iblis, dalam rencananya, harus menghasut kuda. Ia menghasut raja burung yang pada saat itu (berbentuk seperti merak, tapi jauh lebih indah), minta diseludupkan ke dalam surga. Raja burung itu memanggil haiwan terindah di surga ketika itu, iaitu Ular. Ketika itu, ular masih haiwan yang sangat indah dan memiliki empat kaki. Ular menyediakan mulutnya kepada iblis, dan masuklah ular kembali ke surga dengan iblis di dalam mulutnya, membawa iblis menemui kuda.
Iblis menghasut kuda dengan mengatakan, “Jika makhluk itu (Adam) tercipta, maka hingga akhir zaman keturunannya akan menduduki punggung keturunanmu.” Kuda sangat marah mendengar hal ini, dan larilah ia ke adunan tanah Adam tadi, untuk memijaknya. Tapi pada saat kuda menghampiri, Allah mengambil secubit tanah, pada bahagian terkena ludah iblis tadi, dan dari tanah yang terkena ludah iblis tadi dijadikanlah seekor anjing. Anjing inilah yang mengusir kuda, dan ia sesuai perintah Allah, menjaga adunan tanah Adam sampai dihidupkan-Nya.
Dari sini dapat difahami, mengapa anjing adalah haiwan yang paling setia pada manusia: kerana ia tercipta dari ‘adunan tanah’ yang sama dengan Adam a.s., hanya setelah bercampur dengan air ludah iblis. Ini awal mula air liur anjing menjadi diharamkan. Demikian pula, ular ‘dikutuk’ membawa mulut yang beracun, karena menyediakan mulutnya sebagai tempat iblis menyeludup. Ia pun dikutuk dengan dibuang empat kakinya menjadi haiwan melata dan lambat, dan dihilangkan predikatnya sebagai haiwan terindah di surga yang pernah diciptakan.
Waullahuaklam.


No comments:

Post a Comment