Thursday, April 29, 2010

Koleksi 1

A copy of the Qur'an opened for reading.Image via Wikipedia
Koleksi

Manusia dirimu itu mengandung rahsia (diri batin : Allah)

Tujuan utama Allah menyerahkan amanah diriNya kepada manusia adalah untuk memperkenalkan DiriNya, dan memuji DiriNya dengan diri rahsianya Iaitu Allah memuji DiriNya dengan DiriNya sendiri


Matikan seluruh rasa

"Jika engkau akan datang kepada Ku, maka matikanlah seluruh rasa yang ada pada dirimu dan kembalikan semuanya kepada Ku"

"Qudrat……Kuasa
"Iradat ……Berkehendak
"Ilmu……...Tahu
"Hayat…….Hidup
"Sama'……..Mendengar
"Basyhar…..Melihat
"Kalam…….Berkata-kata.


Permintaan Sayyidina Muaz bin Jabal

Rasulullah pernah berwasiat kepada Sayyidina Muadz bin Jabal tentang bacaan doa yang didawamkan

" Ya Allah, ajarkan aku tentang ingat (dzikir) kepada Engkau, dan syukur serta ajarkan kekhusyu'an dalam beribadah kepada-Mu"

BEBERAPA HADITH NABI S.A.W MENGENAI KELEBIHAN MEMBACA AL-QURAN ATAU SURAH-SURAH TERTENTU
1- Diriwayatkan daipada Abu Umamah ra, katanya: Aku medengar Rasulullah S.A.W. bersabda: (Terjemahan): “Bacalah Al-Qur’an kerana dia akan datang pada hari Kiamat sebagai juru syafaat bagi pembacanya.” (Riwayat Muslim)
2- Barangsiapa membaca ayat Al-Kursi di akhir tiap sembahyang, tidak menegah akan dia daripada masuk syurga kecuali maut.
3- SURAH AL-DUKHAN Sabda Rasulullah S.A.W. "Barangsiapa membaca surah Ad-Dukhan di waktu malam maka meminta ampun baginya 70,000 Malaikat di waktu pagi."(H.R. al-Tirmidzi)
4- SURAH AL-MULK Sabda Rasulullah S.A.W. Barangsiapa membaca Surah Al-Mulk sebelum tidur nescaya Allah SWT akan membebaskannya dari azab kubur.
5- Barangsiapa membaca Surah Al-Ikhlas sebanyak 10 kali Allah SWT akan membangunkan untuknya sebuah istana di syurga.


Reblog this post [with Zemanta]

No comments:

Post a Comment