Monday, July 25, 2011

Sukarnya menjadi Ikhlas

Sukarnya menjadi Ikhlas

Ketahuilah dan sedarlah syaitan akan sentiasa menggoda manusia untuk merosakkan amal solehnya. Dengan demikian, seorang mukmin akan senantiasa berjihad melawan musuhnya-iblis sehingga kita menemui Allah di atas keimanan kepada-Nya dan keikhlasan di setiap amal yang dikerjakan.

Kerana itulah  Umar ibnul Khaththab radhiallahu 'anhu sentiasa berdoa yang bermaksud  "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalku sebagai amal yang soleh, Ikhlas kerana mengharap Wajah-Mu, dan janganlah jadikan di dalam amalku bahagian untuk siapapun."


No comments:

Post a Comment