Monday, March 21, 2011

Seruan Iktibar  1. Seruan Ketika Mayat Dikafankan
Ketika mayat dikafankan, maka diapun dipanggil dengan 3 seruan dari arah langit dengan panggilan yang teramat kuat, katanya :
5.1   Wahai anak Adam ! ... hai mayat ! pergilah kamu di tempat yang jauh tanpa membawa bekalan selama-lamanya ?
5.2   Setelah mayat siap dikafankan, dan dibawa keluar dari rumahnya, maka ianya diseru lagi :
Wahai anak Adam ! ... hai mayat! keluarlah kamu dari rumah ini dan kamu tidak akan kembali buat             selama-lamanya ?
5.3   Ketika mayat diangkat kepengusungan, maka ia diseru lagi :                                          
      Wahai anak Adam ! ... hai mayat ! naiklah kenderaan ini, dan kamu tidak akan merasai seperti ini buat selama-lamanya ?


  1. Seruan Ketika Mayat  Diusung ke Kuburan
Ketika mayat berada diatas usungan, maka diapun dipanggil dengan 3 seruan dari arah langit dengan jeritan yang amat kuat, katanya : 
6.1   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ! Berbahagialah kamu, jika kamu termasuk orang yang bertaubat.
6.2   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ! Berbahagialah kamu, jika amal kamu baik.
6.3   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ! Berbahagialah kamu, jika sahabat kamu dalam keredhaan Allah SWT, dan celakalah kamu jika sahabat kamu orang yang dimurkai Allah SWT.

  1. Ketika Mayat Berada Disisi Kubur
Ketika mayat di sisi kiburnya, maka diapun dipanggil dengan 3 seruan dari arah langit dengan jeritan yang teramat kuat, katanya : 
7.1   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ! ... Bukankah kamu menambah damai di tempat yang sempit ini ?
7.2   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ! ... Sukakah kamu kami bawa ketempat kefakiran ini ?
7.3   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ... Bukankah kamu membawa cahaya di tempat yang gelap ini ?

  1. Seruan ketika Mayat Dimasukkan Ke Liang Kubur
Ketika mayat diletakkan di liang kubur, maka diapun dipanggil dengan 3 seruan dari arah langit dengan jeritan yang teramat kuat, katanya : 
8.1   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ! kamu di atas punggungku (di atas muka bumi) bergurau senda, tetapi kamu dalam perutku akan menangis ?
8.2   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ! kamu di atas punggungku bergembira, tetapi kamu dalam perutku menjadi cemas dan berduka ?
8.3   Wahai anak Adam ! ... Hai mayat ! kamu di atas punggungku dapat berbicara, tetapi kamu dalam perutku menjadi diam ?


No comments:

Post a Comment