Tuesday, October 26, 2010

20 perkara pembatal Syahadah

Dua Puluh Perkara yang Membatalkan Syahadah 
01. Bertawakkal dan bergantung kepada selain Allah 
02. Mengingkari nikmat Allah sama ada nikmat yang kelihatan atau tidak, mudah difikirkan atau memerlukan penelitian khusus. 
03. Berkerja atau berkhidmat dengan tujuan selain Allah. 
04. Membuat undang-undang menurut kemahuan manusia, bukan menurut kehendak dan ketentuan yang telah digariskan oleh Allah. 
05. Mentaati selain Allah tanpa keredhaannya. 
06. Menjalankan hukum selain dari hukum Allah atau tidak menggunakan hukum Allah sebagai rujukan dalam semua masaalah. 
07. Benci kepada salah satu dari ajaran Islam atau keseluruhannya. 
08. Mencintai kehidupan dunia melebihi kecintaan terhadap akhirat atau menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya. 
09. Menghina salah satu dari ajaran Al Quran atau Sunnah, mempersendakan orang-orang alim atau orang-orang yang memperjuangkan islam atau memperolok hukum-hukum  Allah. 
10. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalNya. 
11. Tidak beriman sepenuhnya kepada sumber hukum iaitu Al quran dan Sunnah. 
12 .Mengangkat orang-orang kafir dan munafiqin sebagai pemimpin serta tidak mencintai orang-orang islam dan orang-orang mukmin. 
13. Tidak beradap dalam bergaul dengan Rasulullah saw. 
14. Rasa takut dan lemah hati dalam menegakkan tauhid dan merasa senang dan terbuka di dalam menegakkan syirik. 
15. Menyatakan bahawa al Quran terdapat pertentangan antara ayat yang zahir dengan isi yang terkandung didalamnya. 
16. Tidak mengetahui makrifat Allah dengan pengenalan yang benar dan jelas, serta mengingkari sifat-sifat keilahianNya atau mengingkari nama-namaNya. 
17. Tidak mengetahui Rasulullah secara benar atau menafikan adanya sifat-sifat yang terpuji yang diberikan oleh Allah kepadanya atau menghina sifat-sifat yang terpuji tersebut atau tidak menyakini bahawa Rasulullah adalah contoh tauladan yang baik bagi seluruh umat manusia. 
18. Mengkafir orang yang mengucapkan dua kalimah syahadah, tidak mahu mengkafirkan orang yang ingkar  syahadah dan tidak menghalalkan perang dengan mereka. 
19. Mengerjakan sesuatau ibadah bukan kerana Allah, seperti menyembelih bukan kerana Allah, sujud atau ruku' bukan bukan kepada Allah, atau tawaf di sekeliling lain dari Kaabah dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. 
20. Berperasaan riya'. 
Dari buku."Al- Islam" karya as-Syeikh Sa'id Hawwa.

No comments:

Post a Comment