Wednesday, July 28, 2010

Cara merapatkan Saf

Cara-Cara Merapatkan Saf Yang Betul
Sebelum memulakan solat berjemaah imam sering mengingatkan jemaah untuk melurus dan merapatkan saf, bagaimana caranya jarang ditunjukkan. Semoga info ini bermanfaat untuk kita

1 Merapatkan bahu dengan bahu, lutut dengan lutut, dan mata kaki dengan mata kaki sebagaimana hadis berikut:

"Dari Nu'man bin Basyir r.a. berkata: Aku melihat seseorang merapatkan bahunya dengan bahu saudaranya, merapatkan (melekatkan) lututnya dengan lutut saudaranya dan mendekatkan mata kakinya dengan mata kaki saudaranya." (Hadis Riwayat Bukhari, Kitab Azan, no. 76. Abu Daud, no. 616)

2 Meratakan/meluruskan telapak kaki dengan talapak kaki saudaranya dan meluruskan telapak kaki ke arah kiblat.

"Dari Anas bin Malik r.a. berkata, "(Pada waktu solat) masing-masing dari kami meratakan bahunya dengan bahu saudaranya dan telapak kakinya dengan telapak kaki saudaranya." (Hadis Riwayat Bukhari, no. 725)

"Baginda menghadapkan hujung-hujung kedua-dua jari-jemari kaki baginda ke arah Kiblat". (Hadis Riwayat Bukhari dan Abu Daud) Baginda s.a.w. mengarahkan jari jemari kakinya ke arah kiblat. (Rujuk: Tuntutan Rasulullah Dalam Ibadah, hlm. 19. Ibn Qaiyyim al-Jauziyah. Dinukil dari buku: Solatlah Sebagaimana Rasulullah s.a.w. Solat, Oleh Ustaz Rasul Dahri)

Betul - Kaki diluruskan ke arah hadapan (Kiblat).Salah - Kaki tidak lurus ke hadapan.


3 Menutup ruang/celahan di antara saf.

Dari Ibnu Umar bahawa Rasulullah s.a.w. bersabda:

"Tegakkanlah saf-saf, sejajarkanlah bahu-bahu kalian, tutupkanlah celah-celah, dan lembutkanlah diri kalian untuk disentuh tangan-tangan saudara kalian. Jangan biarkan celah-celah untuk dimasuki syaitan. Barangsiapa yang menyambung saf, maka Allah menyambungnya dan barangsiapa yang memutuskan saf, maka Allah memutuskannya." (Hadis Riwayat Abu Daud, no. 666. an-Nasa'i, 2/93. Ahmad, 2/97. Juga dinilai Sahih oleh al-Albani di dalam Sahih Abi Daud, 1/197) Di dalam riwayat lain, Rasulullah s.a.w. bersabda, "Demi jiwaku yang ada di tangan-Nya, aku melihat syaitan masuk di celah-celah saf, sebagaimana masuknya anak kambing." (Hadis Riwayat Abu Daud, no. 667. Dinilai Sahih oleh al-Albani di dalam Sahih Sunan Abi Daud, 1/198)


4 Meletakkan posisi badan dalam keadaan yang baik/betul.

Dari an-Nu'man bin Basyir: beliau berkata, "Dahulu Rasullullah meluruskan saf kami sehingga sampai seperti meluruskan anak panah hingga beliau memandang kami telah faham apa yang beliau perintahkan kepada kami (sehingga saf kami telah rapi.), kemudian suatu hari beliau keluar (untuk solat) kemudian beliau berdiri, hingga ketika beliau akan bertakbir, beliau melihat seseorang yang dadanya terkehadapan, maka beliau bersabda:

"Wahai para hamba Allah, hendaklah kalian benar-benar meluruskan saf atau Allah akan memperselisihkan wajah-wajah kalian". (Diriwayatkan oleh Muslim, no.. 436)

Kedudukan/susunan Saf Yang Betul Dan Rapi.
Kedudukan/Susunan Saf yang salah yang mana banyak terjadi pada hari ini.

Maklumat tambahan : sumber http://al-subki.blogspot.com/
KEDUDUKAN KAKI SEMASA BERDIRI (QIAM)


Menurut kitab fikih empat mazhab karangan Sheikh Abd Rahman al-Juzairi jilid yang pertama muka surat 259 cetakkan Dar Ihya’ al-Turath al-Arabi Bairut menyatakan dalam bab ”

MEMBUKA DUA TAPAK KAKI SEWAKTU QIAM (BERDIRI) adalah seperti berikut:

1-Mazhab Hanafi : membuka dua tapak kaki qadar keluasan empat(4) jari (arba’ asabi’) ,sekiranya terkurang atau terlebih adalah dihukumkan MAKRUH.

2-Mazhab Syafie : membuka dengan qadar sejengkal (syibr) ,MAKRUH merapatkan atau meluaskan kangkang lebih dari sejengkal.

3-Mazhab Maliki : membuka dengan qadar yang sederhana dan jangan membuka kangkang sehingga kelihatan buruk dan hodoh mengikut kebiasaan pandangan orang ramai (’uruf)

4-Mazhab Hambali : Mereka sependapat dengan mazhab Maliki.

Wallahualam..
sumber isu hangat

No comments:

Post a Comment